Akupunktura-léčebná metoda tradiční čínské medicíny (TČM)
Jedná se o metodu léčby starou mnoho tisíc let, založenou na stimulaci akupunkturních bodů (AB) nejčastěji kovovou jehličkou, méně často pomocí tepla, elektrostimulů, tlaku či laseru. Nejedná se o zázračnou metodu, která může vyléčit všechna onemocnění, ale o ucelený medicínský pohled na řešení tzv. funkčních poruch. Funkční poruchy jsou takové, kde není porušena struktura orgánu, nýbrž je postižena jeho funkce. Klasická akupunktura je léčebnou metodou ve smyslu čínské filosofie, na jejíž bází vznikla a byla formulována. Tradiční čínská medicína (TČM) hlásá, že dobré zdraví je v lidském těle projevem stavu energetické dokonalé rovnováhy dvou polarit, a to principu JIN a JANG. Pojem energie, se kterou operuje TČM, se našemu obvyklému evropskému pohledu vymyká. Podle TČM principy JIN a JANG existují všude a ve všem na celém světě. Princip JIN, symbol tmy, země vody, pasivity a negativity zastupuje ženský princip, princip JANG, symbol světla, nebes, aktivit, pozitivity zastupuje mužský princip. Principy JIN a JANG jsou podstatou životní síly ČCHI v systému energetických drah, která v nich cirkuluje podle složitých pravidel. Nemoc je zde chápána jako dysbalance-nerovnována v toku energie ČCHI, kdy se principy JIN a JANG v té které energetické dráze objevují v nedokonalém poměru. Pomocí akupunkturního ovlivnění akupunkturních bodů dochází ke změně toku a intenzity energie, dochází k obnovení souladu rovnováhy a k samotnému léčebnému účinku dle TČM.
V našem zařízení se akupunktrurní body stimulují pomocí jednorázových akupunkturních jehliček a prostřednictvím tepelného ovlivnění-moxy. Samotná aplikace jehel přímo nebolí, ale pacient může vnímat pocity tepla, brnění či tlaku v místě aplikace jehly. Aktivní jehlička ve tkáni je pevně zachycena, sama po cca 30 min. povolí a nechá se snadno odstranit. Jen část jehliček může být aplikována „trvale“, tj. na několik hodin či dní, nejčastěji při tzv. aurikuloterapii-aplikaci akupunktury na uchu.
Nejznámější působení akupunktury je analgetické, tj, působí na tlumení bolesti, dále pomáhá při řešení nespavosti, úzkostných stavů, poruch chování, alergie, je populární pomocná metoda při odvykání kouření, jako podpůrná metoda při řešení obezity.

Máte-li zájem o řešení Vašich potíží pomocí TČM, můžete se objednat telefonicky, případně e-mailem na adresu akupunkturacheb@seznam.cz. Doporučujeme na první sezení přinést napsaný seznam potíží, které člověka sužují spolu s přáním toho, co je třeba řešit na prvním místě. Dále je vhodné přinést napsaný seznam chorob, které si klient léčí či léčil, též seznam léků, které v současné době užívá.

Sezení je vhodné provést několik, přesný počet se liší podle závažnosti potíží a individuální reaktivity každého pacienta, průměrný počet je 4-6 sezení, zprvu několikrát do měsíce, později je možné docházet na pokračovací sezení, která se aplikují 1x za 1-2 měsíce.