Accent

Systém pro selektivní ultrazvukovou lipolýzu a radiofrekvenční odstranění tukových vrstev a celulitidy
ACCENT
Moderní radiofrekvenní systém pro estetická a kosmetická ošetení, odstranní tukových vrstev a celulitidy.
P
ístroj Accent je moderní radiofrekvenní systém s unipolární hlavicí pro hloubkovou ízenou RF penetraci a bipolární hlavicí pro povrchovou ízenou RF penetraci.
Unipolární hlavice umož
uje lébu celulitidy a ostatní procedury tvarování problematických tlesných partií.
Accent RF unipolární technologie zajiš
uje ízené objemové zvýšení teploty ve tkáni do hloubky 15 mm, dosahuje k tukové tkáni a redukuje celulitidu. Zahívání tkání v této hloubce zlepšuje lokální metabolismus, podncuje hojení poruch vláken tkán, snižuje otoky tkání podncováním absorbce a odvodnní zadržovaných tekutin a toxin lymfatickým systémem.
Bipolární hlavice slouží k odstranní a vyhlazení vrásek a vypnutí pokožky. Accent RF bipolární hlavice zahívá tká do hloubky 2-6 mm, ve tkáni dojde ke kontrakci a multiplikaci kolagenových vláken a zvýší se krevní mikrocirkulace a lymfatické odvádní uvíznutých zbytk tuku a toxin.
 • bezbolestné a dlouhodobé odstranní tuku

 • neinvazivní neablaní zákrok

 • viditelné a měřitelné výsledky ihned po prvním ošetení

 • jednoduchá a nízkonákladová technologie

 • žádný spotební materiál, žádné dodatené náklady

 • žádné uzemovací ani neutrální elektrody

 • integrované kontaktní chlazení tkán

 • pohodlí klienta pi aplikaci, bezbolestná aplikace

 • vysoká úrove uspokojení klienta

 • po zákroku není poteba žádná rekonvalescence

 • vysoká spolehlivost systému a mobilita

Indikace:
 • Tvarování tla – bodyshaping
 • Redukce celulitidy
 • Vyhlazení kže po liposukci

 • Vypnutí pleti

 • Odstranní vrásek

 • ba lipom

 • Rosacea