Liposukce, neboli odsávání tuku, je operace, při které je z různých míst lidského těla odsáván přebytečný tuk. Uplatňuje se především v kosmetické chirurgii a také v boji s obezitou. Tuk se většinou odstraňuje pomocí cannuly a aspirátoru.
Ačkoli dieta může být lepší způsob, jak shodit na váze, některé partie nemusí vynaloženou snahu vůbec odrážet. Liposukce totiž není snadný způsob jak shodit a ani alternativa k střídmosti či ditě. Její použití nastupuje právě tehdy, pokud je potřeba upravit konturu postavy. Množství odstraněného tuku se liší podle doktora, použité metody i pacienta, ale obvykle se nepohybuje nad 5 kg. Existují totiž i určité limitní faktory, které určují, kolik může být bezpečně odstraněno v průběhu jedné operace. Pokud by totiž bylo odstraněno příliš, mohou se na kůži pacienta objevit neobvyklé nerovnosti.
Procedura může být podstoupena jak pod lokální, tak i pod celkovou anestézií. Bezpečnost celé procedury je závislá jak na množství odstraněného tuku, doktoru a použité anestézii, tak i na celkovém zdraví pacienta.


Neinvazivní liposukce
Liposukce je chirurgický zákrok, při kterém je z různých míst lidského těla odsáván přebytečný tuk. Obecně rozšířené pojmenování "neinvazivní liposukce" (či "liposukce bez narkózy") je tedy v očích chirurgů protimluv, ale pro efekt níže uvedených zákroků zavedené sousloví.
Ultrazvuk
Radiofrekvence
Mezoterapie
Požadovaným výsledkem neinvazivních liposukcí je odbourání přebytečného tuku bez chirurgického zákroku, bez narkózy, hospitalizace či pracovní neschopnosti. Takových metod existuje vícero, a proto níže uvádíme přehled těch základních a nejrozšířenějších.
Radiofrekvence
Při radiofrekvenční liposukci nanese terapeut vodivý olej na problémovou oblast a tu pak přejíždí kombinací hlavic radiofrekvenčního přístroje. Radiofrekvenční vlna se dostane povrchem pokožky do podkoží, kde intenzivně působí na tukové buňky a přilehlou tkáň. Tukové buňky jsou stimulovány k vyloučení svého obsahu, který je transportován lymfatickým a cévním systémem. Kromě toho kombinace hlavic přístroje umožňuje také léčbu akné, jizev, strií, celulitidy a v neposlední řadě i vypnutí pokožky.
Mezoterapie
Přístroj vpraví pomocí mikrojehliček do střední vrstvy kůže (mezodermu, do hloubky cca 2 - 5 mm) léčivé látky. Vpichovaná směs obsahuje L-carnitin, kofein, kolagenázu, homeopatické směsi a případně fosfatidylcholin. Látky naruší v podkožním tuku pruhy pojivové tkáně a usazený tuk se rozpustí.Přístroj Accent je moderní radiofrekvenční systém pro estetická a kosmetická ošetření. Inovativní RF přístroj s unipolární hlavicí pro hlubokou řízenou RF penetraci a bipolární hlavicí pro povrchovou řízenou RF penetraci, umožňuje léčbu celulitidy a ostatní procedury tvarování problematických tělesných partií. Accent RF technologie zajišťuje řízené objemové zvýšení teploty ve tkáni do hloubky 15 mm, dosahuje k tukové tkáni a redukuje celulitidu. Accent RF technologie pomáhá redukovat tukovou tkáň - mobilizuje a odstraňuje tuk bez nutnosti použití skalpelu.
- Rychlost zákroku a ošetření velkých oblastí
- Bezbolestné odstranění tuku
- Dlouhodobé odstranění tuku
- Viditelné výsledky po každém zákroku
- Jednoduchá a nízkonákladová technologie
- Žádný spotřební materiál
- Více pacientů za den
- Pohodlí pacienta při aplikaci, bezbolestná aplikace
- Vysoká spolehlivost systému a mobilita
- Vysoká úroveň uspokojení pacienta
- Žádné uzemňovací ani neutrální elektrody

Ošetení pístrojem Accent
Pístroj Accent je moderní radiofrekvenní pístroj, který poskytuje kontrolovanou tepelnou terapii pro odstranní vrásek a pro vypnutí pokožky na oblieji i na tle. Ošetení pístrojem Accent je pohodlné, rychlé a bezbolestné. Viditelných výsledk je dosaženo ihned po prvním ošetení. Po absolvování série ošetení je dosahováno výborných výsledk.
Ošet
ení je ist neinvazivní, nevznikají tedy žádné rány, jizvy, není poteba žádná anestezie, ani žádný as na rekonvalescenci. Po ošetení se mžete ihned vrátit k bžným aktivitám.
Vypnutá, pevnjší a mlad vypadající ple
Accent vypíná a zpevuje povolenou kži kdekoliv na tle. Ošetení je nejastji používáno ke zpevnní povolené pokožky na tváích, krku a na horní ásti paže. Výborných výsledk je dosahováno také pi vyhlazení nerovností vzniklých po chirurgických zásazích (postliposukních nerovností) na biše, bocích nebo stehnech. Výborných výsledk je dosahováno také pi ošetení povolené kže na biše po porodu nebo kdekoliv na tle po rychlém úbytku hmotnosti.
Bezbolestné ošetení
Ošetení pístrojem Accent je pohodlné a bezbolestné. Snášenlivost tepla je u jednotlivých pacient individuální. Pacienti popisují pocity u ošetení jako „teplou masáž“.
Cílená tepelná terapie
Pístroj Accent využívá radiofrekvenní technologii k zahátí pokožky. Tato cílená radiofrekvenní energie pomáhá reorganizovat buněčné prostedí a stimuluje buky k tvorb nového kolagenu. Ve tkáni dojde vlivem zahátí ke kontrakci a multiplikaci kolagenových vláken, zvýšení krevní mikrocirkulace a lymfatického odvádní uvíznutých zbytk tuku a toxin. Nový kolagen je to, co tvoí hladkou strukturu pokožky, zvyšuje její elasticitu a zpsobuje záivý mladý vzhled pokožky.
Viditelné výsledky
Ošetení pístrojem Accent pedstavuje jediné ošetení svého druhu, které využívá princip „dvojí vrstvy“. Což znamená, že Accent ošetuje pomocí bipolárních a unipolárních hlavic ve dvou rozdílných hloubkách pokožky.
Pacienti vidí obvykle výsledky okamžit
. Ple se však díky povzbuzení proces tvorby nového kolagenu a jeho reorganizace dále vypíná a zpevuje ješt 14 dní až 3 týdny po ošetení. Po ošetení mžete pozorovat na kži mírné zarudnutí, které však do 24 hodin zmizí. Obecn je požadována aplikace série tí až pti ošetení v dvoutýdenních intervalech.
Bezpen a pohodln
Ošetení pístrojem Accent je bezpené a bezbolestné. Indikace pístroje Accent byly klinicky testovány a jsou certifikovány FDA. Jde o neinvazivní metodu, bez rekonvalescence a bez rizika negativních vedlejších úink.